Pengurus Yayasan

Dewan Pembina H. Yoris Rusamsi Ruswadi,SH,MH (Ketua)
dr. H. Wahyu Purwaganda M.Sc. (Anggota)
Dewan Pengawasdr. H. Sadeli Suganda, M.Kes. (Ketua)
Drs. H. Mulyana, MM. M.Kes. (Anggota)
Neni Heryani S.Sos. (Anggota)
PengurusDra. Hj. Tati Dedah N., M.Kes.(Ketua)
Dra. Hj. Yayah Safariah, S.Kep., Ns., MM (Sekertaris)
Diana Rahmadayanti, S.E (Bendahara)